Tạo folder riêng cho 2 hộp thư trên Outlook Express

Tôi đang sử dụng một lúc 2 e-mail khác nhau trên outlook. Tôi muốn tạo ra 2 folder riêng để cho khi nhận thư thì thư của hòm nào sẽ vào folder của hòm đó có được không? Nếu được xin hãy chỉ cách giúp tôi. Xin cảm ơn!

Chi tiết ...

Cách cài 2 hộp thư riêng trong Outlook Express trên cùng một máy tính

Xin chào. Tôi có 2 email sử dụng Outlook Express cài trên cùng một máy, khi check Outlook Express thì tất cả các email đều hiển thị. Tôi chỉ muốn hộp thư của ai thì người ấy xem, không xem được hộp thư của người kia. Mong các anh chị chỉ cách giải quyết.

Chi tiết ...

04-3.6642570- Mobi: 090.3462818; 091.3008552